излитам

излитам
гл. - отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, изхвърчавам, експлодирам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • излитам се — гл. излетявам се, литвам, изхвръквам, засилвам се, хвърлям се, впускам се, втурвам се, устремявам се, изхвърлям се гл. изсипвам се, залитам, силя се, пъна се, напъвам се, поизсилвам се, престаравам се …   Български синонимен речник

  • експлодирам — гл. избухвам, гърмя, гръмвам, пуквам се, изгърмявам гл. трещя, взривявам, възпламенявам гл. детонирам, активизирам гл. пуквам гл. отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам …   Български синонимен речник

  • залитам — гл. клатя се, люшкам се, клатушкам се, поклащам се, полюлявам се, позалитам, навеждам се, наклонявам се гл. падам, литвам, политвам, завалям се, подхлъзвам се, сгромолясвам се гл. правя забежки, отклонявам се, излитам се, изсипвам се, изхвърлям… …   Български синонимен речник

  • засилвам се — гл. закрепвам, усилвам се, укрепвам се, ставам силен, заздравявам се, стабилизирам се гл. изсипвам се, хвърлям се, излитам се, напъвам се, напрягам се, правя усилия, силя се …   Български синонимен речник

  • издухвам — гл. отвявам, завявам, завличам, отнасям, блъскам, нося, донасям гл. хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам …   Български синонимен речник

  • изсипвам се — гл. силя се, засилвам се, пъна се, напъвам се, излитам се, залитам, излетявам се, изхвърлям се, хвърлям се, напрягам се, напрягам сили, напирам, стремя се, фукам се, изфуквам се, правя усилия гл. престаравам се, преувеличавам гл. бързам,… …   Български синонимен речник

  • изфирясвам — гл. изветрявам, изпарявам се, отлитам, излитам гл. изчезвам, изгубвам се, махвам се, измъквам се, избягвам, потъвам в земята …   Български синонимен речник

  • изфучавам — гл. фуча, профучавам, бръмча, разфучавам се гл. изхвръквам, излитам, буча гл. лютя се, разлютен съм, лудея, буйствувам, раздразнен съм …   Български синонимен речник

  • изхвръквам — гл. излитам, литвам, хвръквам, политвам, понасям се, отлитам, изфучавам, профучавам гл. изтичвам, излизам, напущам гл. махват ме, изпъждат ме, избутват ме, изхвърлят ме, изгонват ме …   Български синонимен речник

  • изхвърчавам — гл. издувам, надувам гл. отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, експлодирам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”